Martin Dias d’Ullois

Product Owner Cloud Services

Martin is Product Owner Cloud Services bij Logius. Logius is de dienst digitale overhead en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dankzij de diensten van Logius kunnen mensen bijvoorbeeld hun belastingaangifte online doen en kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen.

Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarom is de organisatie sinds januari 2019 anders ingericht. Wendbaar werken en steeds kortcyclisch waarde toevoegen voor mensen en organisaties is het uitgangspunt. Het raamwerk wat daarbij wordt ingezet is Scaled Agile Framework. Bij het kortcysclisch werken hoort ook de inzet van cloud technologie in combinatie met CI/CD. Volgend jaar wordt een private cloud platform in gebruik genomen, gebaseerd op Kubernetes en andere componenten uit de CNCF. Het team waar Martin mee werkt bouwt en onderhoud dit platform.

Achtergrond van Martin is dat hij sinds de start van zijn werkzame loopbaan altijd in de IT heeft gewerkt, binnen en buiten de overheid. De rode draad is altijd ‘product management’ geweest; digitale producten bouwen, onderhouden en leveren aan klanten.